Video - Album

Tin cổ đông

1312 - 2013
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico)

1312 - 2013
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico)

212 - 2013
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)

2811 - 2013
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)

811 - 2013
Công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ

Công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ

Tên nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico)

1410 - 2013
Savico ước kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013

Savico ước kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 75% kế hoạch năm 2013, tăng 25% so với cùng kỳ 2012. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 52 tỷ đồng, tương ứng với 94% kế hoạch năm

16 - 2013
Công bố thông tin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông

Công bố thông tin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông

Tên cổ đông: Vương Bửu Linh

184 - 2013
Công bố thông tin kết quả giao dịch cổ đông nội bộ bán cổ phiếu SVC

Công bố thông tin kết quả giao dịch cổ đông nội bộ bán cổ phiếu SVC

Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Phan Tuấn Dũng

104 - 2013
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Tên cổ đông thực hiện giao dịch: Phan Tuấn Dũng

84 - 2013
Đại hội đồng cổ đông thường niên Savico 2013 thành công tốt đẹp

Đại hội đồng cổ đông thường niên Savico 2013 thành công tốt đẹp

Công ty CP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn - SAVICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại trụ sở Văn phòng SAVICO số 68 Nam kỳ khởi nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 05/04/2013 vừa qua

283 - 2013
Công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu SVC của tổ chức có liên quan

Công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu SVC của tổ chức có liên quan

Tên nhà đầu tư: Công ty Cổ phần TOYOTA Đông Sài Gòn

133 - 2013
Công bố thông tin tổ chức có liên quan đăng ký mua cổ phiếu SVC

Công bố thông tin tổ chức có liên quan đăng ký mua cổ phiếu SVC

Tên nhà đầu tư: Công ty Cổ phần TOYOTA Đông Sài Gòn

141 - 2013
Công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn

Với mục tiêu cơ cấu lại cơ cấu danh mục đầu tư để nâng cao năng lực hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (mã chứng khoán SVC) đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ số lượng cổ phần đang sở hữu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông cho đối tác

81 - 2013
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Tên nhà đầu tư: Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)