Video - Album

Tin công ty

265 - 2024
Savico thực hiện chương trình thiện nguyện “Nghĩa tình biên giới 2024”

Savico thực hiện chương trình thiện nguyện “Nghĩa tình biên giới 2024”

294 - 2024
Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024

124 - 2024
Công bố thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 14

Công bố thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 14

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SVC) công bố thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 14 ngày 11/4/2024

124 - 2024
Công bố thông tin toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - sửa đổi bổ sung lần thứ 13

Công bố thông tin toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - sửa đổi bổ sung lần thứ 13

44 - 2024
Savico tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024

Savico tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024

191 - 2024
Savico được vinh danh top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Savico được vinh danh top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

2212 - 2023
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự

38 - 2023
MITSUBISHI LONG AN CHÍNH THỨC KHAI TRƯƠNG VÀ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

MITSUBISHI LONG AN CHÍNH THỨC KHAI TRƯƠNG VÀ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

286 - 2023
MITSUBISHI TRƯỜNG CHINH CHÍNH THỨC KHAI TRƯƠNG VÀ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

MITSUBISHI TRƯỜNG CHINH CHÍNH THỨC KHAI TRƯƠNG VÀ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

236 - 2023
MITSUBISHI BÀ RỊA VŨNG TÀU CHÍNH THỨC KHAI TRƯƠNG

MITSUBISHI BÀ RỊA VŨNG TÀU CHÍNH THỨC KHAI TRƯƠNG

125 - 2023
Savico tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Nhiệm kỳ 2023-2028

Savico tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Nhiệm kỳ 2023-2028

284 - 2023
Savico tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023

Savico tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023

124 - 2023
ĐẠI SỨ HOA KỲ KNAPPER ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI SAVICO

ĐẠI SỨ HOA KỲ KNAPPER ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI SAVICO

83 - 2023
SAVICO CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP CAO

SAVICO CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP CAO

51 - 2023
SAVICO lần thứ 15 liên tiếp nằm trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

SAVICO lần thứ 15 liên tiếp nằm trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam