Video - Album

Tin công ty

Savico tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Nhiệm kỳ 2023-2028

125 - 2023

Sáng nay (12/05), Savico tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động Nhiệm kỳ qua và đề ra mục tiêu, phượng hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng thời, ĐH đã thống nhất bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 đồng chí; Và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội CĐ TCT Bến thành gồm 12 đồng chí.