Video - Album

Tin công ty

Lãnh đạo Savico tham gia buổi phỏng vấn trao đổi với Trường Đại học RMIT

102 - 2023

Ngày 9-10/02/2023, Nhóm Nghiên cứu Trường ĐH RMIT đã có các buổi phỏng vấn, trao đổi với Lãnh đạo Savico cùng CEO các đơn vị thành viên Savico về các chủ đề liên quan đến năng lực vận động, ứng dụng công nghệ 4.0 & quản trị chuỗi cung ứng, quản trị kiến thức và đa văn hóa... Savico rất vinh dự khi được Nhóm Nghiên cứu ĐH RMIT chọn là doanh nghiệp kiểu mẫu trong ngành Dịch vụ - Thương mại để thực hiện các đề tài nghiên cứu đánh giá của nhóm.