Video - Album

Tin cổ đông

Thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

271 - 2015

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần 8. Theo đó, thay đổi đại diện theo pháp luật từ Ông Nguyễn Bình Minh sang Ông Mai Việt Hà.

Quý cổ đông vui lòng tải xem Giấy chứng nhận ĐKDN lần 8