Video - Album

Tin cổ đông

Savico công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

98 - 2023

Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Mã chứng khoán: SVC) công bố thông tin bất thường về việc ký hợp đồng với đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Quý cổ đông vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây: 

CBTT ký hợp đồng với đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023