Video - Album

Tin cổ đông

Savico công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

284 - 2023

Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Mã chứng khoán: SVC) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị.

Quý Cổ đông vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.