Video - Album

Tin cổ đông

Quyết định HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp

2110 - 2014

Quyết định HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn tại Công ty TNHH Savico - Vinaland. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm