Video - Album

Tin cổ đông

Quyết định của HĐQT về việc thành lập Công ty CP Ô tô Tây Bắc Sài Gòn

26 - 2015

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn xin thông báo Quyết định về việc thành lập Công ty cổ phần Ô Tô Tây Bắc Sài Gòn, cụ thể như sau:

  • Tên công ty: Công ty cổ phần Ô Tô Tây Bắc Sài Gòn
  • Vốn điều lệ: 20.000.0000.000 (hai mươi tỷ đồng), trong đó Savico góp 80%....
  • Trụ sở chính: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TPHCM


Quý cổ đông vui lòng tải xem chi tiết Quyết định