Video - Album

Tin cổ đông

Nghị quyết HĐQT về việc thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

3110 - 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - Savico (Mã chứng khoán SVC) trân trọng thông báo đến toàn thể Cổ đông về việc thôi nhiệm Phó Tổng Giám đốc của công ty đối với Bà Nguyễn Thu Nga kể từ ngày 01/11/2019.


Lý do: Bà Nguyễn Thu Nga chuyển về công tác tại một công ty thành viên trong hệ thống Savico

Quý cổ đông vui lòng tải xem Nghị Quyết