Video - Album

Tin cổ đông

Nghị quyết của HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty

1912 - 2023

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - MCK: SVC (HOSE) công bố Nghị quyết của HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty.

Quý Cổ đông vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.