Video - Album

Tin cổ đông

Công bố thông tin về Báo cáo quản trị năm 2023

301 - 2024

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - MCK: SVC (HOSE) công bố Thông tin về Báo cáo quản trị năm 2023.

Quý Cổ đông vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.