Video - Album

Tin cổ đông

Công bố các quyết định của HĐQT Công ty Savico

191 - 2015

Nội dung thông tin công bố: công bố các quyết định của Hội đồng Quản trị CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn như sau:

  • Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-SVC ngày 19/01/2015 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành đối với ông Mai Việt Hà (*)
  • Quyết định số 07/QĐ-HĐQT-SVC ngày 19/01/2015về việc thay đổi người đại diện pháp luật của Savico từ Ông Nguyễn Bình Minh sang Ông Mai Việt Hà.
  • Quyết định số 04/QĐ-HĐQT-SVC ngày 19/01/2015 về việc thôi giữ nhiệm vụ quản lý điều hành và người đại diện pháp luật đối với Ông Nguyễn Bình Minh – Tổng Giám đốc CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn(**).
  • Quyết định số 03/QĐ-HĐQT-SVC ngày 19/01/2015 về việc thôi giữ nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn đối với Ông Tạ Phước Đạt (***).

(*): Ông Mai Việt Hà gia nhập SAVICO tháng 2 năm 2008 với vai trò Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Dịch vụ - Thương mại.
Trước khi gia nhập SAVICO, Ông Hà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng liên quan đến kinh doanh và dịch vụ tại các Công ty, Tập đoàn trong và ngoài nước.
Ông Hà tốt nghiệp MBA Trường quản lý Maastricht (Hà Lan), thông thạo Anh ngữ, được đào tạo bài bản về quản lý, kinh doanh chuyên ngành ôtô. Ông là người có phong cách lãnh đạo hiện đại, rất nhiệt tình và tâm huyết trong sự nghiệp phát triển lĩnh vực hoạt động cốt lõi của Công ty là Dịch vụ - Thương mại, đặc biệt là ngành ôtô. Ông được Hội đồng Quản trị tin tưởng bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc thay cho Ông Nguyễn Bình Minh kể từ ngày 19/01/2015.

(**): Ông Nguyễn Bình Minh thôi giữ nhiệm vụ Tổng Giám đốc SAVICO để tập trung cho nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc tại Tổng Công ty Bến Thành – TNHH Một thành viên, cổ đông lớn của SAVICO. Ông Minh vẫn giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT của SAVICO.

(***): Ông Tạ Phước Đạt thôi giữ nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán tại SAVICO để tập trung cho nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc tại CTCP Dịch vụ Ô tô Thành phố Mới Bình Dương (Bình Dương Ford) – một đơn vị thuộc hệ thống Savico. Ông Đạt vẫn giữ nhiệm vụ Thành viên HĐQT SAVICO.