Video - Album

Tin cổ đông

CBTT Công ty Savico đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần 9) và Người thực hiện CBTT

310 - 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - mã cổ phiếu SVC - kính gởi Quý Uỷ ban, Quý Sở, Quý Cổ đông nội dung:

  • Công ty Savico đã nhận được Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần - đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 03/10/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TpHCM cấp, theo đó thay đổi Người đại diện theo pháp luật từ Ông Mai Việt Hà sang Ông Phan Dương Cửu Long
  • Ông Phan Dương Cửu Long - Tổng Giám đốc Công ty Savico là Người đại diện theo pháp luật của Công ty trực tiếp là Người thực hiện Công bố Thông tin của Công ty kể từ ngày 03/10/2019 (đính kèm Bản Cung cấp thông tin của Ông Phan Dương Cửu Long)

Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm