Tin nổi bật
công văn xin gia hạn thời gian CBTT BCTC trong năm 2019
Giải trình về việc chậm CBTT Báo cáo thường niên năm 2018
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Thời gian:     08 giờ 00 thứ Sáu, ngày 29/03/2019
- Địa điểm:      Khách sạn Pullman Saigon Centre
                          148 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 
(đính kèm tài liệu họp)
 
Báo cáo tài chính năm 2018 12/03/2019 | 16:03
Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết Báo cáo tài chính năm 2018 (được kiểm toán bởi KPMG)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2019
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: 29/03/2019
 
Báo cáo Quản trị Công ty SAVICO năm 2018
Báo cáo tài chính Quý 4/2018
Giải trình thông tin vi phạm về thuế năm 2017
Thành viên