Toyota Hải Dương chính thức đi vào hoạt động 26/05/2014 | 15:14
Công ty Toyota Hải Dương đã chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 14/5/2014 trong giai đoạn đầu theo mô hình 2S (Service - Dịch vụ và Spare parts - Phụ tùng chính hiệu) tại địa chỉ Km 46-47 Quốc Lộ 5, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.