Tin nổi bật
cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh của Savico 09 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính Quý 3/2017
Tố chức: Jom Silkkitie Asia Equity Investment Fund
Thông qua giao dịch, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Savico tại Công ty cổ phần Nam Sông Hậu cho cá nhân sau:
  • Ông Lương Quang Hiển - Thành viên HĐQT
  • Bà Lê Thị Thanh Vân - Thư ký Công ty
Tên nhà đầu tư: Finansia Syrus Securities Public Company Limited
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2017
- Ngày thanh toán cổ tức: 27/09/2017.
- Tỷ lệ cổ tức: 12%/ mệnh giá
 
Tên nhà đầu tư: Jom Silkitie Asia Equity Investment Fund
Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017 trong file đính kèm.
 
 
Công ty Savico xin thông báo về việc đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2017 với Công ty TNHH KPMG vào ngày 19/07/2017
Thành viên